Olympic

Goalkeepers NAME BIRTH DATE HEIGHT WEIGHT
18 Yevgeny Alikin 18.10.1994 180 91
20 Maxim Tretyak 22.10.1996 190 92
32 Ilya Konovalov 13.07.1998 182 82
Defensemen NAME BIRTH DATE HEIGHT WEIGHT
7 Ilya Morozov 20.01.1999 189 100
21 Roman Bychkov 10.02.2001 180 77
22 Alexander Bryntsev 21.05.1995 191 89
62 Daniil Miromanov 11.07.1997 193 90
76 Ivan MISHCHENKO 22.07.1995 185 85
86 Gleb Semyonov 28.08.1998 185 93
88 Nikita Kamalov 08.08.1995 183 80
91 Nikita Sedov 05.05.2001 183 84
Forwards NAME BIRTH DATE HEIGHT WEIGHT
10 Nikita Guslistov 30.05.2002 176 77
11 Alexei Toropchenko 25.06.1999 192 86
15 Alexander Kisakov 01.11.2002 176 63
24 Pavel Poryadin 21.07.1996 175 83
41 04.09.1997 178 69
44 Nikita Lukhovskoy 20.03.2001 180 69
46 Igor Rudenkov 05.03.1995 179 91
61 Marat Khayrulin 15.07.1996 182 83
75 Volodin Ivan 11.09.1997 183 87
81 Vladislav Kamenev 12.08.1996 189 85
84 Kirill Petkov 03.04.1998 182 82
90 Alexander Polunin 25.05.1997 175 78
97 Nikita Shashkov 26.03.1999 180 80
99 Rafael Bikmullin 12.07.1997 178 81


Game schedule


Date Tournament Game
11.02.2021 16:30
Kazakhstan, Nur-Sultan
Barys Arena
Qasaqstan Hockey Open
Olympic
Olympic team
4:2
Belarus
12.02.2021 16:30
Kazakhstan, Nur-Sultan
Barys Arena
Qasaqstan Hockey Open
Olympic
Kazakhstan
2:1
Olympic team
13.02.2021 14:00
Kazakhstan, Nur-Sultan
Barys Arena
Qasaqstan Hockey Open
Olympic
Kazakhstan 2
2:3
Olympic team

About

Olympic team

Head coach - Oleg Bratash.

Partners and sponsors