Federation board

Rotenberg Arkady
Chairman of the board
Anisimov Alexei
Aseev Vladimir
Bokaryov Andrei
Degtyaryov Mikhail
Demenshin Vyacheslav
Evtukhov Viktor
Zhamnov Alexei
Ivanyuzhenkov Boris
Kazikov Igor
Kamensky Valery
Karandin Yury
Kurbatov Dmitry
Executive director
Larkin Valery
Mayorov Boris
RIHF Vice President
Medvedev Alexander
Mendeleev Sergei
Mikhailov Boris
Mishustin Mikhail
Morozov Alexei
Nurgaliyev Rashid
Rushnikov Viktor
Rotenberg Roman
RIHF first vice-president
Steblin Alexander
Timchenko Gennady
Tretiak Vladislav
President
Khusnutdinov Shamil
Chernyshenko Dmitrii
Yurzinov Vladimir
Yakushev Alexander

Partners and sponsors