Management board

Arkady Rotenberg
Chairman of the Board
Alexei Anisimov
Vladimir Aseyev
Andrei Bokaryov
Mikhail Degtyaryov
Vyacheslav Demenshin
Viktor Evtukhov
Alexei Zhamnov
Boris Ivanyuzhenkov
Igor Kazikov
Valery Kamenski
Yuri Karandin
Dmitry Kurbatov
Executive Director
Valeri Larkin
Boris Mayorov
RIHF Vice President
Alexander Medvedev
Sergei Mendeleyev
Boris Mikhailov
Mikhail Mishustin
Alexei Morozov
Rashid Nurgaliyev
Viktor Rashnikov
Roman Rotenberg
First Vice-President
Alexander Steblin
Gennadi Timchenko
Shamil Khusnutdinov
Vladimir Yurzinov
Alexander Yakushev

Partners and sponsors